Copyright © 2021. All Rights Reserved

Клен

Обикновено дървесина на клена е правожила, но се срещат разнообразни декоративни варианти: вълнисти, със завихряния, розички или особено ценените птичи очи. Текстурата е фина до средна с лек естествен блясък. Здрава, плътна дървесина (ок. 710 кг/м3) с много добри якостни показатели и особено добра якост на усукване даваща чудесен резонанс. Нетрайна при излагане на атмосферни влияния. 

Подреди по