Copyright © 2020. All Rights Reserved

Галерия

1. Нож изработен с материали: острие от ламинат, дръжка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

Дамаск ламинат; стабилизирана карелска бреза; е

2. Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Неръждаем ламинат, стабилизиран клен, екзотичен продукт

3. Нож тип "Якут" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от дъб и кориан.

Нож тип якут

 4. Нож тип "Финка" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

5. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

 6. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър

7. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

8. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

9. Нож изработен с материали: острие от ламинат, дръжка от стабилизирана елша.

Нож изработен с материали: Художествено острие от ламинат, дръжка от стабилизирана елша

10. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

11. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

 Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

12. Нож тип "Танто" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от венге.

13. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кора на бреза.

Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кора на бреза.

14. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

15. Нож изработен с материали: въглероден дамаск с обкладки, дръжка от екзотичен продукт.

16. Нож тип "Пуко" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кора на бреза.

Нож тип

17. Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център к390, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

18. Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, дръжка от стабилизирана бреза и клен.

19. Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център х12мф, дръжка от стабилизиран черен габър и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от стабилизиран габър и екзотичен продукт.

20.  Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център р6м5, дръжка от екзотични продукти.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от екзотични продукти.

21. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен и бял кориан.

 Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кориан и черен габър.

22. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

 Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

23. Нож /фултанг/ изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от стабилизиран клен и мозаечни пинове.

Нож /фултанг/ изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от стабилизиран клен и мозаечни пинове.

 

Няма намерени продукти.