Copyright © 2021. All Rights Reserved

Галерия

1. Нож изработен с материали: острие от ламинат, ръкохватка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

Дамаск ламинат; стабилизирана карелска бреза; е

2. Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Неръждаем ламинат, стабилизиран клен, екзотичен продукт

3. Нож тип "Якут" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от дъб и кориан.

Нож тип якут

 4. Нож тип "Финка" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

5. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

 6. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър

7. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

8. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

Нож изработен от: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

9. Нож изработен с материали: острие от ламинат и ръкохватка от стабилизирана елша.

Нож изработен с материали: Художествено острие от ламинат, дръжка от стабилизирана елша

10. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от черен габър.

Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от черен габър.

11. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

 Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

12. Нож тип "Танто" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от венге.

13. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от кора на бреза.

Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кора на бреза.

14. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

15. Нож изработен с материали: въглероден дамаск с обкладки и ръкохватка от екзотичен продукт.

16. Нож тип "Пуко" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/ и ръкохватка от кора на бреза.

Нож тип

17. Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център к390, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

18. Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, ръкохватка от стабилизирана бреза и клен.

19. Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център х12мф, ръкохватка от стабилизиран черен габър и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от стабилизиран габър и екзотичен продукт.

20.  Нож изработен с материали: неръждаем дамаск с център р6м5 и ръкохватка от екзотични продукти.

Нож изработен с материали: художествено острие от неръждаем дамаск, дръжка от екзотични продукти.

21. Нож тип "НКВД" изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от черен и бял кориан.

 Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от кориан и черен габър.

22. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

 Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

23. Нож /фултанг/ изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от стабилизиран клен и мозаечни пинове.

Нож /фултанг/ изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, дръжка от стабилизиран клен и мозаечни пинове.

24. Ножoве тип "Якут":

- 1. В ляво на снимката е изработен с материали: острие от многослоен дамаск, ръкохватка от стабилизиран бук и екзотичен продукт.

- 2. В средата на снимката е изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от стабилизиран бук и екзотичен продукт.

- 3. В дясно на снимката е изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от венге и делител от стабилизиран клен.

 25. Нож изработен с материали: острие от стомана Х12МФ /Д2, 1.2379/, ръкохватка от стабилизиран клен, кориан и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран клен, кориан и екзотичен продукт.

26. Нож тип "Танто" изработен с материали: острие от многослен дамаск и ръкохватка от стабилизиран клен.

Нож тип

27. Нож изработен с материали: острие от многослоен дамаск и ръкохватка от стабилизиран хибрид.

Нож изработен с материали: острие от многослоен дамаск, дръжка от стабилизирана хибрид.

28. Нож изработен с материали: острие от многослоен дамаск и ръкохватка от стабилизиран дъб.

Нож изработен с материали: острие от ламинат, дръжка от стабилизирана дъб.

29.  Нож изработен с материали: острие от ламинат и ръкохватка от стабилизиран клен.

Нож изработен с материали: острие от ламинат и дръжка от стабилизиран клен.

30. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизирана карелска бреза и екзотичен продукт.

31. Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от неръждаем ламинат, дръжка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

32. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран черен габър и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, дръжка от стабилизиран черен габър и екзотичен продукт.

33. Нож изработен с материали: въглероден дамаск с обкладки, ръкохватка от аризонско желязно дърво и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: въглероден дамаск с обкладки, ръкохватка от аризонско желясно дърво и екзотичен продукт.

34. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран клен и екзотичен продукт.

35. Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран хибрид.

Нож изработен с материали: острие от стомана ЕЛМАКС, ръкохватка от стабилизиран хибрид.

Няма намерени продукти.